Yritys

Kyrel 35 vuotta

Vuosi 2013 oli yhtiölle juhlavuosi. Yhtiön historia alkoi vuonna 1978, jolloin edellisen Kyrel Oy:n perustaja aloitti elektroniikkalaitteiden valmistuksen Kyröskoskella, aluksi toiminimellä ja osakeyhtiönä vuodesta 1985.

Kyrel Oy tänään

Nykyinen Kyrel Oy on perustettu syyskuussa 2003, jolloin Flextronics International Ltd oli ilmoittanut lopettavansa Kyröskosken tehtaan toiminnan. Kyrel Oy hankki Flextronicsilta tarvittavat laitteet ja materiaalit sekä neuvotteli jatkosopimukset asiakkaiden kanssa, ottaen tehtaan toiminnan haltuunsa 1.1.2004.

Flextronicsin omistama kiinteistö hankittiin Hämeenkyrön kunnan kanssa tarkoitusta varten perustetulle kiinteistöyhtiölle syyskuussa 2004.

Arvot ja asenne

Kyrel Oy:n liiketoiminnan perustana ovat asiakastyytyväisyys, osaaminen ja kannattavuus.

Pitkäaikaiseen, monissa eri tehtävissä toimineiden henkilöiden kokemukseen perustuva osaaminen ja sen hyödyntäminen todettiin erittäin tärkeäksi tulevaisuuden luomisessa.

Asiakasmäärän jatkuva positiivinen kehitys on ylpeydenaiheemme. Haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin, osoittamalla sitoutumistamme asiakastyytyväisyyteen sekä toimintamme kehittämiseen. Toimintaympäristö on ollut viime vuosina erittäin haastava, mutta toiminnan perustan arvioimme olevan kohdallaan. Vaikeinakin aikoina olemme pystyneet kehittämään toimintaamme erityisesti toiminnan ja palvelun laadun osalta.

Tulevaisuus

Huolimatta yleisestä suuntauksesta uskomme edelleen elektroniikkatuotannon ja vastaavan kevyen kokoonpanotuotannon tulevaisuuteen Suomessa. Joihinkin vertailumaihin nähden korkeammista työtuntikustannuksista huolimatta uskomme kykenevämme toimimaan kokonaiskustannusten tasolla kilpailukykyisesti hyödyntämällä osaamistamme ja kokemustamme asiakkaidemme hyväksi, kehittämällä todellista tuottavuutta ja tuotannon joustavuutta, olemalla lähellä asiakasta sekä aktiivisesti etsimällä uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Osoituksena vakaasta uskosta suomalaisen elektroniikkateollisuuden tulevaisuuteen, investoimme vuoden 2013 aikana yli kolme miljoonaa euroa tuotantolaitteisiin ja -järjestelmiin. Jatkamme investointeja myös tulevaisuudessa kilpailukykymme edelleen kehittämiseksi.


Liikevaihto M€
2010/02
17
2011/02
22.5
2012/02
19.5
2013/02
23.5
2014/02
24.9
2015/02
25.6
 
Henkilöstö keskimäärin
2010/02
200
2011/02
166
2012/02
172
2013/02
143
2014/02
149
2015/02
141