Laatu & ympäristö

Kyrel Oy:n toiminnalla on DNV:n myöntamät laatu- ja ympäristösertifikaatit.

 • ISO9001
 • ISO13485
 • ISO14001

Kyröskosken tehtaalla on jo pitkä historia em. järjestelmien osalta. Ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti on myönnetty vuonna 1992 ja ensimmäinen ympäristöjärjestelmäsertifikaatti vuonna 2000.

Kyrel Oy:n johdon määrittelemät laatu- ja ympäristöperiaatteet:

 • Laatu- ja ympäristöasioiden huomioiminen merkitsevät yhtiössämme asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteenamme on aina täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset yhteisestä ympäristöstämme huolehtien.
 • Laatu- ja ympäristöasioiden huomioiminen ovat tärkeimmät tekijät toimintamme joka vaiheessa ja vastaamme jokainen näiden toteutumisesta omassa työssämme.
 • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja ylläpidämme ISO9001, ISO13485 ja ISO14001 mukaista toimintajärjestelmää.
 • Sitoudumme noudattamaan näitä toimintaperiaatteita, lainsäädäntöä ja muita toimintaamme koskevia määräyksiä.

Tuotantomme laadunvarmistusmenetelmät perustuvat riskien ennaltaehkäisyyn (PFMEA, Control Plan, Poka-Yoke yms. työkalut) sekä tuotannon reaaliaikaiseen seurantaan (visuaaliset tarkastukset, konenäkösovellukset, mittaukset, testaukset). Seurannan tuloksena syntyvää tietoa analysoidaan ja näiden perusteella tehdään tarvittavia korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen ylläpitämiseksi.

Riskien pienentämiseksi huolehdimme myös tarpeen mukaan jäljitettävyydestä käytettyihin materiaaleihin ja raaka-aineisiin. Ympäristönhallintamme perustuu ympäristönäkökohtiemme tunnistamiseen ja priorisointiin. Seurannan avulla varmistamme, että pystymme hallitsemaan ja tarvittaessa vaikuttamaan ympäristönäkökohtiemmme ympäristövaikutuksiin.

Pidemmän tähtäimen ympäristö- ja laatupäämääriämme ovat:

 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen
 • Prosessiemme tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen
 • Jätteiden määrän minimointi ja hyötykäytön maksimointi
 • Toimiminen lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja valmiuksien hankkiminen ympäristöystävällisempien tuotteiden valmistamiseksi
 • Luonnonvarojen säästäminen ja ilman saastumisen ehkäiseminen
 • Materiaalin tuhlauksen estäminen
 • Estetään ongelmajätteiden pääsy ympäristöön ja ehkäistään luonnon saastumista

Tarpeen vaatiessa huolehdimme myös yhdessä asiakkaamme kanssa tuotteiden lainsäädännön mukaisista hyväksynnöistä. Esimerkiksi MDD tuotteiden osalta 93/42/ETY direktiivin mukaisesta hyväksynnästä.

Erilaisten tuotteiden ja vaatimuksien myötä valmiutemme tuotteiden yksityiskohtaiseen jäljitettävyyteen ovat olemassa ja sovellettavissa asiakkaan tarpeen mukaan.