Yritys

Kyrel 40 vuotta 2018

Vuosi 2018 on jälleen yhtiölle juhlavuosi. Yhtiön historia alkoi vuonna 1978, jolloin edellisen Kyrel Oy:n perustaja aloitti elektroniikkalaitteiden valmistuksen Kyröskoskella, aluksi toiminimellä ja osakeyhtiönä vuodesta 1985.

Kyrel Oy tänään

Nykyinen Kyrel Oy on perustettu syyskuussa 2003, jolloin Flextronics International Ltd oli ilmoittanut lopettavansa Kyröskosken tehtaan toiminnan. Kyrel Oy on tänään kasvava ja voimakkaasti kehittyvä sopimusvalmistaja jonka vahva asiakaskunta on suuri ylpeydenaiheemme jota nöyrästi palvelemme.

Arvot ja asenne

Kyrel Oy:n liiketoiminnan perustana ovat asiakastyytyväisyys, osaaminen ja kannattavuus.

Pitkäaikaiseen ja sitoutuneeseen, monissa eri tehtävissä toimineiden henkilöiden kokemukseen perustuva osaaminen ja sen edelleen kehittäminen on tärkeä elementti tulevaisuuden kasvun luomisessa.

Asiakasmäärän jatkuva positiivinen kehitys on osoitus siitä että olemme tehneet pitkällä tähtäimellä oikeita asioita oikeaan suuntaan. Erityisesti haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin, osoittamalla sitoutumistamme asiakastyytyväisyyteen sekä toimintamme kehittämiseen. Toimintaympäristö on ollut koko 2000-luvun ajan erittäin haastava, mutta määrätietoinen palvelu- ja kilpailukykymme kehittäminen selvästi tuottaa tulosta.

Tulevaisuus

Aasia-buumin laantuessa uskomme elektroniikkatuotannon ja vastaavan kevyen kokoonpanotuotannon tulevaisuuteen Suomessa on edelleen vahvistunut. Edelleen joihinkin vertailumaihin nähden korkeammista työtuntikustannuksista huolimatta uskomme kykenevämme toimimaan sekä nopeasti että kokonaiskustannusten tasolla kilpailukykyisesti hyödyntämällä osaamistamme ja kokemustamme asiakkaidemme hyväksi, kehittämällä todellista tuottavuutta ja tuotannon joustavuutta, olemalla lähellä asiakasta sekä aktiivisesti etsimällä uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Olemme investoineet miljoonia euroja Kyröskosken tehtaan tuotantolaitteisiin sekä tietojärjestelmiin, joka osaltaan toimii osoituksena vakaasta uskosta suomalaisen elektroniikkateollisuuden tulevaisuuteen. Jatkamme investointeja ja toimintamme kehittämistä myös tulevaisuudessa kilpailukykymme edelleen kehittämiseksi.


Liikevaihto M€
2014/02
24.7
2015/02
24.9
2016/02
25.6
2017/02
29.7
2018/02
40.0
 
Henkilöstö keskimäärin
2014/02
141
2015/02
149
2016/02
141
2017/02
136
2018/02
163